Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter

Innst. 1 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 01.10.2013 Innst. 1 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.10.2013

   Behandlet i Stortinget: 07.10.2013