Adgang for Folketrygdfondet til å plassere i aksjer m.v.

St.prp. nr. 69, innst. S. nr. 228 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1991 Innst. S. nr. 228 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1991