Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

Prop. 200 L (2012-2013)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.
Saken er trukket

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er trukket