Statlig overtagelse av Tinglysingsdata a.s.

St.prp. nr. 70, innst. S. nr. 205 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1991 Innst. S. nr. 205 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1991