Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland

Prop. 201 S (2012-2013)

Status: Stortinget har mottatt en proposisjon fra regjeringen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Samferdselsdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet