Endringar i forskotteringsloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (samleproposisjon hausten 2013)

Prop. 198 L (2012-2013)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.
Saken er trukket

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er trukket