Disponering av bevilgninger mv under forsvarsbudsjettet for 1991 i forbindelse med utvidet norsk deltagelse i FN-observatørstyrken som nå etableres på grensen mellom Irak og Kuwait

St.prp. nr. 83, innst. S. nr. 150 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1991 Innst. S. nr. 150 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1991