Forslag fra stortingsrepresentantene Borghild Røyseland og Kåre Gjønnes om lov om endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd

Dokument nr. 8:46, innst. O. nr. 58 for 1990-91

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Borghild Røyseland, Kåre Gjønnes Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.05.1991 Innst. O. nr. 58 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.1991