Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Clemet, Harald Ellefsen og Erna Solberg om å be Regjeringen ta initiativ til at Stortinget årlig blir gitt en forvaltningspolitisk redegjørelse

Dokument nr. 8:47, innst. S. nr. 211 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Harald Ellefsen, Kristin Clemet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1991 Innst. S. nr. 211 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1991