En særlig garantiramme gjennom GIEK for eksport av treforedlingsprodukter til Sovjetunionen

St.prp. nr. 90, innst. S. nr. 173 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1991 Innst. S. nr. 173 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 03.06.1991