Samtykke til godkjennelse av en overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om nordisk arbeidsmarked for personer med yrkeskompetansegivende, høyere utdannelse av minst 3 års varighet

St.prp. nr. 95, innst. S. nr. 192 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 07.06.1991 Innst. S. nr. 192 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1991