Regulering av lønningene til Høyesteretts medlemmer m.v. og om nedsettelse av en kommisjon for å vurdere lønningene til Regjeringens og Stortingets medlemmer

Innst. S. nr. 194 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.06.1991 Innst. S. nr. 194 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1991