Rapport til Stortinget fra den granskingskommisjon i Reksten-saken som ble oppnevnt ved Stortingets vedtak 20. juni 1985

Dokument nr. 7 for 1987-88, innst. S. nr. 178 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.05.1990 Innst. S. nr. 178 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 28.05.1990