Garanti-Instituttet for Eksportkreditts ( GIEKs) virksomhet i 1988

St.meld. nr. 62 for 1988-89, innst. S. nr. 52 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1989 Innst. S. nr. 52 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1989