Kommuneøkonomien 1990 og endringer i bevilgningene til kommunene og fylkeskommunene i 1989, m.v.

St.prp. nr. 118 for 1988-89, del II, innst. S. nr. 145 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 26.04.1990 Innst. S. nr. 145 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 07.05.1990