Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiets stortingsgruppe om tiltak mot hverdagskriminalitet og voldskriminalitet

Dokument nr. 8:50 for 1988-89, innst. S. nr. 83 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.01.1990 Innst. S. nr. 83 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.01.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.02.1990