Offentlig rettshjelp

St.meld. nr. 16 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet ( Trukket tilbake ved St.meld. nr. 19, innst. S. nr. 10 for 1989-90)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet