Hovudvegnettet i Trondheim-området

St.prp. nr. 129 for 1988-89, innst. S. nr. 79 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 12.01.1990 Innst. S. nr. 79 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.01.1990

   Behandlet i Stortinget: 23.01.1990