Lov om forlenget gyldighet av midlertidig lov av 8. juni 1979 nr. 40 om fotokopiering o.l. av vernete verk til bruk i undervisningsvirksomhet

Ot.prp. nr. 1, innst. O. nr. 5, besl. O. nr. 1 for 1989-90 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.11.1989 Innst. O. nr. 5 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.1989

   Behandlet i Odelstinget: 23.11.1989

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.1989