Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Zimbabwe til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, formue og formuesgevinster undertegnet i Harare den 9. mars 1989

St.prp. nr. 4, innst. S. nr. 7 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.10.1989 Innst. S. nr. 7 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1989