Kvisti bru med veg Herland-Veset-Hauge

St.prp. nr. 5, innst. S. nr. 78 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.01.1990 Innst. S. nr. 78 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.01.1990

   Behandlet i Stortinget: 23.01.1990