Lov om opphevelse av lov av 6. juni 1891 nr. 6 om Armeens Udrederkvarterer og lov av 27. juli 1895 nr. 7 om hestehjelpskasser for Hærens Utrederkvarterer

Ot.prp. nr. 6, innst. O. nr. 11, besl. O. nr. 14 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1989 Innst. O. nr. 11 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1989

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1989

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1989