Årsmelding for 1989 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen ( Sivilombudsmannen)

Dokument nr. 4, innst. S. nr. 172 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.05.1990 Innst. S. nr. 172 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 22.05.1990