Billighetserstatninger av statskassen

St.prp. nr. 10, innst. S. nr. 58 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1989 Innst. S. nr. 58 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1989