Tillegg i bevilgningen til tiltak for innvandrere, herunder flyktninger og asylsøkere, i statsbudsjettet for 1989

St.prp. nr. 11, innst. S. nr. 30 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 14.11.1989 Innst. S. nr. 30 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 27.11.1989