Skatteopplegget for 1990 - lovendringer ( skatteloven) ( skattebetalingsloven) ( ligningsloven) ( folketrygd) ( driftsreguleringsfond for fiskere)

Ot.prp. nr. 11, innst. O. nr. 8, besl. O. nr. 5-9 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1989 Innst. O. nr. 8 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1989

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1989

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1989