Fullmaktene

Innst. S. nr. 1 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.10.1989 Innst. S. nr. 1 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.10.1989

   Behandlet i Stortinget: 09.10.1989