Nedsettelse av investeringsavgiften

St.prp. nr. 15, innst. S. nr. 4 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.10.1989 Innst. S. nr. 4 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.1989

   Behandlet i Stortinget: 31.10.1989