Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av arv og gaver, undertegnet i Helsingfors den 12. september 1989

St.prp. nr. 17, innst. S. nr. 9 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.10.1989 Innst. S. nr. 9 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1989