Endring i rammene for innvilgning av tilskudd fra Landbrukets utbyggingsfond til tekniske miljøtiltak i landbruket for 1989 og 1990

St.prp. nr. 19, innst. S. nr. 47 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1989 Innst. S. nr. 47 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1989