Innstilling fra Stortingets presidentskap om forlengelse av funksjonstiden til Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Innst. 137 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 27.02.2014 Innst. 137 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 06.03.2014