Bygging av ny sementovn i Kjøpsvik

St.prp. nr. 24, innst. S. nr. 59 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 08.12.1989 Innst. S. nr. 59 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1989