Representantforslag om oppgradering og gjenåpning av Steinberg stasjon i Buskerud som planlagt i desember 2014

Dokument 8:42 S (2013-2014), Innst. 209 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lise Christoffersen, Per Olaf Lundteigen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A), (V) Innstilling avgitt 27.05.2014 Innst. 209 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Torgeir Micaelsen og Lise Christoffersen om oppgradering og gjenåpning av Steinberg stasjon i Buskerud som planlagt i desember 2014. Ved voteringen i Stortinget ble ikke forslaget bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2014