Tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 12 for 1989-90 Om lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. ( Energiloven)

Ot.meld. nr. 1, innst. O. nr. 4 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 31.10.1989 Innst. O. nr. 4 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1989

   Behandlet i Odelstinget: 07.11.1989