Klage fra Politiadjutant Johan Dagestad, Bergen, over ansettelse av politiinspektør i Bergen

Innst. S. nr. 122 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 28.03.1990 Innst. S. nr. 122 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.04.1990