Tilbaketrekking av St.meld. nr. 17 for 1989-90 Om egenbetaling i helse- og sosialtjenesten

St.meld. nr. 21, innst. S. nr. 12 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 02.11.1989 Innst. S. nr. 12 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1989