Vurdering av den gjennomførde nedlegginga av vakthaldet på fyr

St.meld. nr. 33 (1996-97), Innst. S. nr. 186 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.05.1997 Innst. S. nr. 186 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1997