Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjett-terminen 1. januar til 31. desember 1990 (Budsjett-innst. S. III for 1989-90)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.12.1989 Budsjett-innst. S. III (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1989