Endringer under Kommunal- og arbeidsdepartementets budsjett for 1989

St.prp. nr. 42, innst. S. nr. 67 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 12.12.1989 Innst. S. nr. 67 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1989