Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1989 under Forbruker- og administrasjonsdepartementet kap. 1556

St.prp. nr. 44, innst. S. nr. 46 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.12.1989 Innst. S. nr. 46 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1989