Næringsfond til Verran kommune samt førtidspensjonsordning for ansatte ved Fosdalens Bergverks-Aktieselskab

St.prp. nr. 46, innst. S. nr. 74 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 15.12.1989 Innst. S. nr. 74 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1989