Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i retningslinjer for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige representanter

Innst. 304 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.06.2014 Innst. 304 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2014