Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

Innst. 305 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.06.2014 Innst. 305 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt følgende godtgjørelser for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer med virkning fra 1. mai 2014: Stortingsrepresentanter kr. 865 100 per år Regjeringsmedlemmer kr. 1 234 100 per år Statsminister kr. 1 519 700 per år

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2014