Endringer på statsbudsjettet for 1989 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 35, innst. S. nr. 69 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1989 Innst. S. nr. 69 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1989