Representantforslag om bedret sikkerhet på sjøen

Dokument 8:86 S (2013-2014), Innst. 310 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Else-May Botten, Geir Pollestad, Line Henriette Holten, Pål Farstad, Rasmus Hansson Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A),(KrF),(Sp),(V),(MDG) Innstilling avgitt 18.06.2014 Innst. 310 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Ap, KrF, Sp , V og MDG om bedret sikkerhet på sjøen. Forslaget fikk tilslutning fra et samlet Storting.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2014