Visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret

St.prp. nr. 56 (1996-97), Innst. S. nr. 302 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 16.06.1997 Innst. S. nr. 302 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1997