Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Maribo om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt m.v. for å innføre skattefrihet for foreningsarbeide på fritidsbasis

Dokument nr. 8:8, innst. O. nr. 31 for 1989-90

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Steinar Maribo Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.04.1990 Innst. O. nr. 31 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1990

   Behandlet i Odelstinget: 03.05.1990