Regler om administrasjon av folketrygdfondet og om forvaltning av midlene, revisjon mv

St.prp. nr. 51, innst. S. nr. 89 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.02.1990 Innst. S. nr. 89 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.02.1990