Endringer i "Regulativ for tillegg m.v. til utskrevne vernepliktige mannskaper"

St.prp. nr. 79 (1996-97), Innst. S. nr. 274 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1997 Innst. S. nr. 274 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1997