Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Sortåsløkken og Marie Lovise Widnes om lovfesta rettigheter for eldre

Dokument nr. 8:10, innst. S. nr. 218 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marie Lovise Widnes, Magnar Sortåsløkken Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.06.1990 Innst. S. nr. 218 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1990

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1990